środa, 17 lipca 2024
Portal Informacyjny w UK, Wielkiej Brytanii | Polish Community Online in the United Kingdom


Website Translation
Select language:Regulamin
Regulamin korzystania z Portalu i serwisów oferowanych przez POLEMI.co.uk

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego serwisu POLEMI.co.uk
2. Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części regulaminu.

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu POLEMI.co.uk
Ogłoszeniodawca - osoba zamieszczająca ogłoszenie w serwisie POLEMI.co.uk
Administrator - osoba zarządzająca serwisem POLEMI.co.uk


POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. Serwis POLEMI.co.uk jest platformą internetową dostarczającą informacji tematycznych oraz łączącą ogłoszeniodawcę z użytkownikiem.
4. Za treść ogłoszeń publikowanych w serwisie POLEMI.co.uk odpowiada wyłącznie ogłoszeniodawca.
5. Serwis POLEMI.co.uk nie bierze żadnej odpowiedzialności za informacje zamieszczane w serwisie przez ogłoszeniodawcę, w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ze stanem faktycznym.
6. Serwis POLEMI.co.uk nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki realizacji usług oferowanych w ogłoszeniach zamieszczonych w serwisie.
7. Serwis POLEMI.co.uk nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu.
8. Serwis POLEMI.co.uk nie bierze udziału w sporach między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia użytkownicy rozwiązują między sobą. Serwis nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju sporami.
9. Dane ogłoszeniodawcy pojawiające się w ogłoszeniach mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do czynności mających na celu wykonanie usługi oferowanej w ogłoszeniu. Wykorzystywanie danych w inny sposób niż zezwala na to regulamin jest zabronione.
10. Serwis POLEMI.co.uk nie gromadzi danych zamieszczanych przez ogłoszeniodawcę.
11. Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w serwisie POLEMI.co.uk jest zabronione. Serwis POLEMI.co.uk zezwala jedynie na wydruk materiałów służących wyłącznie do użytku własnego.
12. Użytkownicy oraz ogłoszeniodawcy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
13. Serwis POLEMI.co.uk zastrzega prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez powiadomienia.


OGŁOSZENIA, INFORMACJE O PRODUKTACH I OFERTACH

14. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie POLEMI.co.uk jest płatne bądź bezpłatne w zależności od rodzaju ogłoszenia. Informacje na temat ewentualnych płatnościach znajdują się na stronie danej kategorii ogłoszeń serwisów.
15. Zabronione jest dodawanie ofert niezgodnych z prawem.
16. Ogłoszenie nie powinno zawierać treści reklamujących inny serwis internetowy.
17. Ogłoszeniodawcą może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca prawo do oferowanego produktu lub posiadająca stosowne upoważnienia.
18. Ogłoszeniodawca oświadcza, że podane dane w ogłoszeniu są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
19. Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.
20. Administrator ma prawo do edycji ogłoszenia, jeśli to zawiera błędy.
21. Dodając ogłoszenie ogłoszeniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu POLEMI.co.uk.
21A. Dodając ogłoszenie ogłoszeniodawca wyraża zgodę, na przetwarzanie udostępnionych danych kontaktowych do celów marketingowych POLEMI.co.uk.


SPOŁECZNOŚĆ - PROFILE, KOMENTARZE, FORUM, ZDJĘCIA, GRUPY, VIDEO

22. Redakcja serwisu POLEMI.co.uk umożliwia swoim użytkownikom bezpłatne umieszczanie opinii dotyczących informacji i artykułów oraz wypowiedzi w ramach forum i społeczności.
23. Użytkownicy serwisu POLEMI.co.uk umieszczają opinie na własną odpowiedzialność. Redakcja serwisu POLEMI.co.uk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników serwisu treści opinii.
24. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników serwisu POLEMI.co.uk treści i materiałów:
  • nie mającej bezpośredniego lub merytorycznego związku z tematem, którego dotyczy opinia
  • obraźliwej w stosunku do rozmówców lub osób trzecich. Mowa tutaj również o wygwiazdkowanych (***) słowach
  • stanowiącej przekaz reklamowy na forum, tworzenie grup tematycznych i poprzez inne funkcje dostępne w społeczności
  • treści mających negatywny wpływ na techniczne funkcjonowanie serwisu
  • zachęcających do czynności zakazanych lub nielegalnych
  • zdjęć i filmów o zabarwieniu erotycznym
25. Redakcja serwisu POLEMI.co.uk zastrzega sobie prawo do usuwania opinii materiałów i treści, o których mowa w pkt. 24 niniejszego regulaminu, a także treści zawierające uwagi skierowane do Redakcji serwisu. Wszelkie tego typu uwagi należy przesyłać na nasz adres e-mailowy.
26. Redakcja serwisu POLEMI.co.uk zastrzega sobie możliwość redagowania fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu oraz - w szczególnych przypadkach - usuwania fragmentów opinii.
27. Dodając opinię użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu POLEMI.co.uk.

28. Rejestrując się w serwisie POLEMI.co.uk, wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści marketingowych.


Portal POLEMI.co.uk - Polski Portal Informacyjny w UK