niedziela, 25 lutego 2024
Portal Informacyjny w UK, Wielkiej Brytanii | Polish Community Online in the United Kingdom
r e k l a m a  |

WAŻNE! Rodzicu, dostałeś już nowy dokument z konsulatu? Bez niego nie będziesz mógł...
WAŻNE! Rodzicu, dostałeś już nowy dokument z konsulatu? Bez niego nie będziesz mógł... Polscy rodzice, żyjący w Wielkiej Brytanii mogą otrzymać z konsulatu specjalną legitymację dla swojego dziecka. Okazuje się, że bez niej rodzice nie będą mogli skorzystać z ustawowych ulg. O specjalną legitymację, która uprawnia do zniżek mogą ubiegać się rodzice uczniów pobierających nauki w polskich szkołach, którzy nie ukończyli 18-go roku życia.

r e k l a m a
Jak można przeczytać na oficjalnej stronie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę mówiącą o wprowadzeniu ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym w Polsce dla uczniów polskich szkół za granicą. Dokument obowiązuje niezależnie od formy własności szkoły. Ustawa obejmuje także polskich nauczycieli pracujących za granicą.

Kto może skorzystać z ulg

W myśl nowelizacji ustawy, uprawnienia do korzystania z ulg zyskują uczniowie do 18-go roku życia. Niższe ceny biletów przysługują uczniom w okresie pobierania nauki języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, w szkołach społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców i polskie parafie zarejestrowane w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. W tym oczywiście w Wielkiej Brytanii.
r e k l a m a


Do korzystania z ulgi będą także uprawnieni uczniowie kształcący się w sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw i szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich.

Ulgi będą przysługiwać również nauczycielom uczącym języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim we wspomnianych polskich szkołach z granicą.

Na jakie ulgi można liczyć

Zgodnie z podanymi informacjami, uczniom będą przysługiwać następujące ulgi: 37 proc. do przejazdów w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych za okazaniem biletu jednorazowego, 49 proc. do przejazdów w pociągach osobowych i pospiesznych za okazaniem biletu miesięcznego imiennego oraz 49 proc. do przejazdów w autobusach komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów imiennych miesięcznych.
r e k l a m a


Nauczyciele zostaną objęci 33 proc. ulgą w pociągach osobowych za okazaniem biletu jednorazowego lub miesięcznego imiennego oraz w komunikacji autobusowej zwykłej za okazaniem biletu miesięcznego imiennego. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele posiadający legitymację będą mieli zniżki do muzeów i parków narodowych.

Gdzie składać wniosek o legitymację

Rodzic lub opiekun prawny dziecka składa wniosek o wydanie legitymacji ucznia za pośrednictwem szkoły, w której dziecko pobiera naukę. Wniosek można także złożyć indywidualnie w konsulacie właściwym ze względu na siedzibę szkoły. Na stronie konsulatu dostępny jest wzór wniosku o wydanie legitymacji.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku i gdzie odebrać legitymację

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pobieranie nauki języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły, nie trzeba składać dodatkowych dokumentów, ponieważ szkoła potwierdzi konsulowi dane swoich uczniów. Szkoła niepośrednicząca w przekazywaniu wniosków, także może potwierdzić fakt nauki danego ucznia na wniosku składanym przez rodziców.

Legitymacje można odebrać tam, gdzie składało się wniosek. Jeśli wniosek był złożony za pośrednictwem szkoły, to także szkoła przekaże legitymację. Jeśli wniosek złożony został u konsula, to legitymacje odebrać można w konsulacie.

Jaki jest czas oczekiwania na legitymację

Konsulowie będą wydawać legitymacje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek jest składany za pośrednictwem szkoły, termin 30 dni liczy się od dnia dostarczenia wniosków szkoły do konsula. Odbioru wystawionych legitymacji w terminie określonym przez konsula będzie mogła dokonać upoważniona osoba. Jeśli rodzicowi zależy na szybkim otrzymaniu legitymacji, powinien upewnić się w szkole, w jakim terminie przekazywane są wnioski do konsula (zbiorczo czy indywidualnie).

Na jaki okres są wydawane legitymacje

Legitymacje są wydawane na okres roku szkolnego, z datą ważności upływającą ostatniego dnia miesiąca w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny w danym państwie.

Przykładowo, jeśli rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, to legitymacja zostanie wydana z datą ważności 30 września kolejnego roku. W roku 2017 legitymacje wyjątkowo wydawane będą z dłuższym terminem ważności. Oznacza to, że legitymacje wydane w roku szkolnym 2016/2017 zachowają ważność do końca kolejnego roku szkolnego 2017/2018 r. Po tej dacie legitymacja nie uprawnia do skorzystania z ulg określonych w przepisach.
r e k l a m a


W jaki sposób przedłużyć ważność legitymacji

Jeżeli uczeń kontynuuje naukę, to jego legitymacja zostanie przedłużona na kolejny rok szkolny na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych. Wnioski o przedłużenie ważności są składane na takich samych zasadach jak wnioski o wydanie legitymacji – można to zrobić za pośrednictwem szkoły. W przypadku wniosków składanych indywidualnie u konsula należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuację nauki.


Kasia Okarmus / POLEMI.co.uk
Fot.: Phovoir / Shutterstock
Linki sponsorowane


Dołącz do POLEMI na facebooku i BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

 

PASAŻ POLEMI - OFERTY SPECJALNE


Bartec Design - Cięcie i grawerowanie laserowe
Firma oferuje usługi cięcia i grawerowania laserowego nie...
MOLSO - Polski Fryzjer
MOLSO - Polski Fryzjer w Glasgow
Profesjonalne usługi fryzjerskie - Strzyżenie, modelowanie,...

Kupdom
Oferujemy pełny zakres usług w zakresie zakupu nieruchomości w UK....
PurpleParking
PurpleParking
PurpleParking jest największym w Wielkiej Brytanii systemem...

Pozostałe oferty

PhotoBox PhotoBox
Obecnie PhotoBox posiada najszerszą ofertę produktów...
VistaPrint VistaPrint
Spersonalizowany wydruk dla biura i domu. Wizytówki,...
Dell Dell
Dell to wiodąca na rynku światowym marka komputerowa....
Holy Tours (Biura podróży i wczasy)
Polskie Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe Holy Tours...