niedziela, 19 maja 2024
Portal Informacyjny w UK, Wielkiej Brytanii | Polish Community Online in the United Kingdom

r e k l a m a  |

Imperial War Museum - pochwała wojennego trudu brytyjskiej armii
Utworzony: poniedziałek, 07 października 2013 16:57 (Poprawiony: czwartek, 26 października 2023 11:50)
Imperial War Museum - pochwała wojennego trudu brytyjskiej armii Imperial War Museum, to placówka, która została założona z myślą o uczczeniu wysiłku brytyjskich wojsk i ludności podczas I Wojny Światowej. Z czasem zadecydowano, że muzeum będzie w swoich zbiorach posiadało eksponaty obejmujące wszystkie konflikty z ostatniego stulecia, w których brało udział Zjednoczone Królestwo.

 • Informacje podstawowe
 • Ceny biletów
 • Godziny otwarcia
 • Kontakt / dodatkowe informacje
 • Lokalizacja i dojazd
 • Galeria zdjęć

r e k l a m a
Informacje podstawowe
Zobacz także:
Pomysłodawcą utworzenia muzeum wojny był brytyjski polityk i przemysłowiec sir Alfred Mond. 27 lutego 1917 roku napisał on w tej sprawie list do ówczesnego premiera Davida Lloyda George’a. Zawarł w nim swoją propozycję założenia Narodowego Muzeum Wojny (National War Museum). 5 marca tego samego roku jego pomysł został zaakceptowany przez rząd. 26 marca decyzja ta została ogłoszona w dzienniku „The Times”. Następnie powstał komitet pod przewodnictwem sir Monda, który miał za zadanie zgromadzenie pierwszych eksponatów na potrzeby muzeum.

Komitet podzielony został na kilka sekcji, które zajmowały się zbieraniem przedmiotów z określonych dziedzin – armii, marynarki wojennej, produkcji amunicji, udziału kobiet na frontach wojny. Wszystkie eksponaty miały odzwierciedlać przeżycia, a nie być tylko martwymi rzeczami.

Jeszcze w grudniu 1917 roku postanowiono o zmianie nazwy na Imperial War Museum (IWM). Stało się tak dzięki rezolucji, którą podjęły rządy brytyjskich dominiów.
r e k l a m a


Uroczyste otwarcie miało miejsce 9 czerwca 1920 roku. Dokonał go król George V. Pierwszą siedziba placówki był Crystal Palace. Pierwszym dyrektorem został sir Martin Conway, a kuratorem Charles ffoulkes, który poprzednio pełnił tę funkcję w Tower of London.

Z założenia IWM nie miało być miejscem, gdzie gloryfikowało się militarną siłę kraju, a trud i poświęcenie brytyjskich żołnierzy i cywilów. Do listopada 1921 roku muzeum odwiedziło 2 290 719 osób, co było niemałym sukcesem.

W 1924 roku muzeum zostało przeniesione do Imperial Institute w South Kensington. Pomimo tego, że lokalizacja była niezaprzeczalnie bardziej prestiżowa, sam budynek był nieadekwatny do potrzeb, jakie miała placówka. Dlatego rozpoczęto poszukiwania nowego lokalu.

W 1936 roku IWM zostało przeniesione do Southwark, na południowy brzeg Tamizy. W budynku zaprojektowanym przez Jamesa Lewisa znajdował się wcześniej Bethlem Royal Hospital. Szpital został przeniesiony do Beckenham w hrabstwie Kent, a jego siedziba należała do Lorda Rothermere. Arystokrata planował jej zburzenie i utworzenie w tym miejscu parku.

Ostatecznie centralna część dawnego szpitala została zachowana, a jego boczne skrzydła zburzono. W to miejsce powstał Geraldine Mary Harmsworth Park, nazwany tak na cześć matki Lorda Rothermere’a.

W nowym miejscu Imperial War Museum otwarto 7 lipca 1936 roku. Dokonał to książę Yorku Albert, późniejszy król George VI.

Gdy wybuchła II Wojna Światowa kierownictwo muzeum postanowiło zbierać materiały dokumentujące także i ten konflikt. Pomiędzy wrześniem 1939 a majem 1940 roku alianci zachodni nie prowadzili żadnych działań zbrojnych przeciwko Niemcom. Wtedy muzeum pojawiło się w filmie „The First Days”, który został wyprodukowany przez GPO Film Unit. Dzieci występujące w tym obrazie bawiły się sprzętem, który został zarekwirowany Niemcom podczas I Wojny Światowej.

Na przełomie maja i czerwca 1940 roku brytyjskie wojska zostały ewakuowane z Dunkierki. Armia cierpiała na braki sprzętowe i niektóre z eksponatów muzeum musiały powrócić na front.

Początkowo placówka była normalnie otwarta, ale we wrześniu 1940 roku, wraz z rozpoczęciem Blitz, została zamknięta dla zwiedzających. 31 stycznia 1941 roku w budynek IWM trafiły niemieckie bomby. Zniszczona została galeria poświęcona marynarce wojennej, m.in. wiele modeli statków i samolot Short Seaplane, który brał udział w bitwie jutlandzkiej w 1916 roku.

Podczas, gdy placówka była zamknięta, pełniła ona różne inne funkcje na potrzeby wojny. Znajdował się tam warsztat naprawczy rządowych samochodów, centrum Air Raid Precautions, a także sale szkoleniowe strażaków.

Pierwszą powojenną wystawę otworzono w październiku 1945 roku. Przedstawiała osiągnięcia technologiczne będące zasługą Petroleum Warfare Department. Ze względu na zniszczenia, placówka była otwierania fragmentami. Ostatecznie, całkowity remont zakończył się w 1949 roku.

W 1953 roku Zjednoczone Królestwo zaangażowało się w wojnę w Korei, więc kierownictwo muzeum postanowiło o zbieraniu przedmiotów dokumentujących wszystkie ostatnie konflikty, w jakich brało udział wojsko brytyjskie.

Nowa siedziba w Southwark pierwszą poważną rozbudowę przeszła w 1966 roku. Dzięki temu zapewniono większą powierzchnię do magazynowania zbiorów. Wybudowano także kino.

W 1967 roku w ręce muzeum trafiły działa umieszczone wcześniej na statkach HMS Ramillies, HMS Resolution oraz HMS Roberts. Używane były podczas bitew morskich rozgrywanych w czasach II Wojny Światowej. Zarząd muzeum postanowił, że piętnastocalowego kalibru działa staną przed budynkiem IWM. Stało się tak w maju 1968 roku.

13 października 1968 roku placówka stała się celem podpalacza Timothy’ego Johna Daly. Gdy go złapano tłumaczył, że podpalił budynek w akcie protestu przeciwko przedstawianiu dzieciom eksponatów wojennych. Straty wynikłe z pożaru, który spowodował Daly oszacowano na 200 tys. funtów. Zniszczone zostały m.in. bezcenne książki i dokumenty. Podpalacz został w 1969 roku skazany na cztery lata więzienia.

W 1976 roku Imperial War Museum zyskało swoją pierwszą filię, którą stało się Imperial War Museum Duxford. Dawniej był to teren ćwiczeń wojsk powietrznych, gdzie trenowali piloci RAF. Należał do Ministerstwa Obrony. Kolejny oddział muzeum powstał się w 1978 roku. Był to okręt HMS Belfast znajdujący się w Londynie.

Także w latach 70. rząd zaproponował, by IWM przejęło gabinety wojenne rządu (Cabinet War Rooms) znajdujące się przy Whitehall. Kierownictwo placówki początkowo było niechętne, ale ostatecznie, w 1982 roku, wyraziło na to zgodę.

W muzeum robiło się coraz ciaśniej i w 1983 roku postanowiono o kolejnej rozbudowie siedziby. Natomiast w kwietniu następnego roku Cabinet War Rooms zostały otwarte dla zwiedzających.

Prace zmierzające do powiększenia powierzchni muzeum rozpoczęto w 1986 roku. Trwały trzy lata. W miejscu, gdzie znajdował się dawny szpitalny dziedziniec utworzono Large Exhibits Gallery. Umieszczono tam czołgi, pojazdy wojskowe, artylerię oraz samoloty pochodzące z okresu od I Wojny Światowej do konfliktu o Falklandy. Oficjalnego otwarcia po przebudowie dokonała królowa Elżbieta II dnia 29 czerwca 1989 roku.

We wrześniu 1992 roku Irlandzka Armia Republikańska zaatakowała muzeum. Podłożone zostały tam ładunki wybuchowe. Znaleziono je w piwnicy. Dzięki temu, że zostały w porę zauważone, poczyniły jedynie nieznaczne szkody.

Druga część rozbudowy siedziby w Southwark została ukończona w 1994 roku. W jej trakcie placówka działała normalnie. W latach 90. XX wieku zaczęto się zastanawiać nad otworzeniem kolejnej filii Imperial War Museum, która znajdowałaby się w północnej części Anglii. Do konkursu stanęło 36 samorządów, które zaproponowały 27 lokalizacji. Ostatecznie w styczniu 1999 roku sekretarz ds. kultury Chris Smith ogłosił, że komitet wybrał Trafford w Greater Manchester.

Ostatni etap przebudowy siedziby ukończono w 2000 roku. Dzięki temu zainstalowano w muzeum wystawę poświęconą Holokaustowi. 6 czerwca 2000 roku otworzyła ją królowa Elżbieta II. Była to pierwsza stała wystawa odnosząca się do tego tematu w muzeum na terenie Zjednoczonego Królestwa. Dwa lata później, w lipcu otworzono filię Imperial War Museum North.

Pomiędzy 2004 a 2010 rokiem IWM uczestniczyło w programie „Their Past Your Future” (TPYF). W jego tworzeniu brał udział National Lottery Fund oraz Veterans Reunited. Miał on na celu uczczenie 60. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. IWM, Museums, Libraries and Archives Council, a także władze szkockich, północnoirlandzkich oraz walijskich muzeów stworzyły specjalną wystawę, którą łącznie obejrzało 2 mln ludzi. Drugą częścią tego projektu był program naukowy.

W sierpniu 2009 roku kierownictwo IWM ogłosiło utworzenie Imperial War Museum Foundation. Jej przewodniczącym został Jonathon Harmsworth. Organizacja ma za zadanie zbieranie funduszy, które zostaną przeznaczone na rozbudowę placówki. W grudniu 2010 roku ujawniono plan odnowienia galerii poświęconej I Wojnie Światowej. Wiąże się to z przypadającą na 2014 roku setną rocznicą wybuchu tego konfliktu. Akcję swoim patronatem objął książę Cambridge, William. W związku z pracami remontowymi placówka była zamknięta od 2 stycznia do 29 lipca 2013 roku.

Najstarsze przedmioty znajdujące się w zbiorach Imperial War Museum zostały zgromadzone przez komitet założycielski – National War Museum Committee.

IWM posiada archiwum dokumentów związanych z różnymi dwudziestowiecznymi konfliktami. W 2012 roku jego kolekcja liczyła 24.8 tys. eksponatów. Znajdują się tam dokumenty, które stworzyli zarówno oficerowie armii, marynarki wojennej i lotnictwa, jak też listy, dzienniki i wspomnienia autorstwa żołnierzy niższego stopnia i cywilów. Można tam znaleźć dokumenty m.in. marszałka polowego Bernarda Montgomery’ego oraz sir Johna Frencha. Część archiwum stanowią także pisma stworzone przez Niemców i Japończyków, które wcześniej znajdowały się w posiadaniu Cabinet Office Historical Section oraz Air Historical Branch. Archiwum posiada także spis wszystkich wojennych monumentów umiejscowionych w całym Zjednoczonym Królestwie.

Muzeum ma imponującą kolekcję dzieł sztuki związanych z wojną. Liczy sobie 84 890 eksponatów. Zawiera obrazy, druki, szkice, rzeźby, a także pocztówki, czy plakaty. Pierwsze przedmioty zgromadzili członkowie komitetu, który zajmował się stworzeniem muzeum. W 1920 roku w zbiorach było ok. 3 tys. dzieł takich twórców jak John Singer Sargent, Wyndham Lewis, John Nash i Christopher Nevinson. Po II Wojnie Światowej kolekcja znowu się powiększyła. Muzeum otrzymało tysiące przedmiotów od Ministry of Information's War Artists Advisory Committee.

W 1972 roku ustanowiono Artistic Records Committee. Dzięki temu w ręce IMW trafiły dzieła takich artystów jak Ken Howard, Linda Kitson, John Keane, Peter Howson, Steve McQueen oraz Langlands & Bell. Poświęcone były konfliktowi w Irlandii Północnej, wojnom z Argentyną o Falklandy, w Zatoce Perskiej, Bośni, Iraku i Afganistanie.

W zbiorach placówki jest także 20 tys. takich przedmiotów jak pocztówki, plakaty stworzone w trakcie wielkich wojen, a także przez organizacje pacyfistyczne – Campaign for Nuclear Disarmament i Stop the War Coalition.

Kolejnymi eksponatami są te reprezentujące sztukę filmową. Muzealne Film and Video Archive jest jednym z najstarszych tego typu na świecie. W archiwum znajdziemy wiele różnych ważnych materiałów wojennych. Są to m.in. oficjalny brytyjski film o I Wojnie Światowej, pionierski dokument z 1916 roku „Bitwa pod Sommą”, propagandowy niemiecki obraz „Magische Gürtel” z 1917 roku opowiadający o łodzi podwodnej U-35. Jeśli chodzi o II Wojnę Światową, to w IWM znajdują się dokumentalne produkcje z D-Day, przejęcia obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen, propagandowe filmy rządu brytyjskiego pt. „Target for Tonight” i „Desert Victory”. Są tam także dokumenty z wojny w Korei, zimnej wojny i z Bośni.

W 17 263 sekcjach znajduje się 11 mln fotografii dokumentujących różne konflikty. Dwie główne galerie to te poświęcone I i II Wojnie Światowej. Z pierwszej wojny są tam zdjęcia wykonane przez Ernesat Brooksa i Johna Warwicka Brooke’a, a także 150 tys. fotografii z zrobionych lotu ptaka. Kolekcja dotycząca drugiej wojny, to głównie prace wykonane przez Billa Brandta, Cecila Beatona i Berta Hardy’ego.

Wystawy muzealne umożliwiają zobaczenie mundurów, odznak, flag, pamiątek, medali, dekoracji, wyposażenia żołnierzy – broń, amunicja – samochodów, statków i samolotów wojskowych.

Kolekcja pistoletów zawiera karabin należący do T. E. Lawrence’a oraz broń automatyczną będącą w przeszłości własnością byłego premiera Winstona Churchilla. W 2012 roku muzeum było w posiadaniu 155 tys. eksponatów tego typu oraz 357 samolotów i pojazdów wojskowych.

Przy Imperial War Museum działa biblioteka. Na jej półkach znajduje się wiele różnych publikacji poświęconych konfliktom zbrojnym, a także materiały biograficzne, ekonomiczne, kulturowe. Jest tam kolekcja znaczków, ulotek i gazet, łącznie 80 tys. eksponatów.

W posiadaniu muzeum znajduje się także archiwum dźwięku. To 33 tys. nagrań stanowiących relacje świadków i uczestników konfliktów zbrojnych począwszy od 1914 roku. Dla zwiedzających ta część muzeum została otwarta w lipcu 1977 roku. Jej fragment stanowią także materiały nagrane przez BBC. Łączna liczba godzin nagrań będących w posiadaniu IWM to 37 tys.
Ceny biletów - Imperial War Museum
 • Wstęp do muzeum jest darmowy.
Godziny otwarcia - Imperial War Museum
 • poniedziałek - niedziela 10:00 - 18:00
Kontakt / dodatkowe informacje
Adres:
Imperial War Museum
Lambeth Road
Londyn
SE1 6HZ

 • Telefon: (0)20 7416 5000
 • Email: mail@iwm.org.uk
 • Strona internetowa: www.iwm.org.uk/visits/iwm-london
r e k l a m a

Lokalizacja i dojazd - Imperial War Museum
{mosmap address='SE1 6HZ, uk'}

Galeria zdjęć - Imperial War Museum

Marta Jurkiewicz / Zdjęcia: Commons Wikimedia
POLEMI.co.uk

Linki sponsorowane
Dołącz do POLEMI na facebooku i BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

 

PASAŻ POLEMI - OFERTY SPECJALNE


Sindbad Travel
Autokarem po Europie, Wielkiej Brytanii i do Polski tanio,...

Furniture4less
W naszym sklepie Furniture4Less.eu znajdziesz dokładnie to, czego...

TONIO MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZY PIENIĘŻNE
TONIO - Przekazy pieniężne z Wielkiej Brytanii do Polski i z...

Bartec Design - Cięcie i grawerowanie laserowe
Firma oferuje usługi cięcia i grawerowania laserowego nie...

Pozostałe oferty

Kupdom (Praca stała i dodatkowa)
Oferujemy pełny zakres usług w zakresie zakupu...
Suncamp Holidays Suncamp Holidays
Suncamp holiday oferuje ponad 280 kempingów w 15 krajach...
Kickers Kickers
Szukasz butów? Zrób zakupy online przez internet w...
mytyres.co.uk mytyres.co.uk
Czołowy sprzedawca internetowy opon w Europie....