poniedziałek, 08 marca 2021
Portal Informacyjny w UK, Wielkiej Brytanii | Polish Community Online in the United Kingdom
r e k l a m a  |
Brexit namieszał... Oto, co czeka Polaków po 1 stycznia 2021 roku!
Brexit namieszał... Oto, co czeka Polaków po 1 stycznia 2021 roku! Brexit spowodował niemałe zamieszanie na prawnej arenie międzynarodowej, a pośród licznie zadawanych pytań prym wiodą te dotyczące spraw zawieszonych między dwoma jurysdykcjami.

Są to pytania dotyczące m.in.: jak wygląda przyszłość uznawania oraz wykonywania orzeczeń sądowych wydanych przez sądy państw członkowskich UE po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jak ukształtowane zostaną zagadnienia z obszaru jurysdykcji sądów w przypadku toczących się sporów oraz czy zapisy w umowach dotyczące jurysdykcji będą obowiązywać. Kierunek odpowiedzi na wskazane pytania w przyszłości będzie wyznaczał nie tylko kształt stosunków biznesowych na linii przedsiębiorca-kontrahent, ale wywrze realny wpływ na życie zarówno obywateli Wielkiej Brytanii, jak i ludności napływowej. – relacjonuje Adwokat Anna Matelska – Dyrektor Kancelarii Adwokackiej AM International Solicitors z siedzibą w Londynie, której oddział funkcjonuje w Warszawie, która ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw między dwoma, a nawet więcej jurysdykcjami.

Rozciąganie wzajemnej skuteczności orzecznictwa sądowego następuje przez jego uznanie lub stwierdzenie wykonalności, na skutek czego orzeczenie sądu zagranicznego w sprawie cywilnej ma status tożsamy z orzeczeniem sądu krajowego. Co za tym idzie, owe orzeczenie może stanowić podstawę dalszych, ważnych czynności prawnych, takich jak: wpis w księdze wieczystej, stanu cywilnego czy rejestrach publicznych innego typu. Najczęściej uznanie lub stwierdzenie wykonalności warunkowane jest państwem pochodzenia oraz datą wydania orzeczenia, co reguluje prawo Unii Europejskiej albo umowa międzynarodową pomiędzy krajem (np. Rzeczpospolitą Polską), a Wielką Brytanią.


Polska kancelaria prawna w UK


Powyższy niejako „uwspólniony” system wykonalności orzeczeń jest systemem efektywnym, szybkim w realizacji, a ponadto nisko kosztowym. Dotyczy on zarówno wyroków w sprawach cywilnych, jak i wykonalności tytułów egzekucyjnych. Zatem dotychczas stwierdzenie wykonalności danego orzeczenia nie wymaga wszczynania odrębnego postępowania.

Rozwój Brexitu przewiduje dwa scenariusze: Z umową oraz bez umowy.

Z umową

Najkorzystniejszym scenariuszem dla prowadzenia postępowań transgranicznych oraz zapewne najbardziej pożądaną dla przedsiębiorców sytuacją, byłoby podpisanie przez Wielką Brytanię porozumienia na temat warunków wyjścia. Brzmienie porozumienia obrazowałoby sytuację dotyczącą jurysdykcji sądów i uznawania orzeczeń sądów zagranicznych, co rozwiewałoby dalsze wątpliwości prawne. Oznaczać to może, że sytuacja kształtowałaby się jak obecnie, a mianowicie: strona zainteresowana wykonaniem wydanego już orzeczenia może powołać się w jednym państwie członkowskim na orzeczenie wydane w innym państwie, przedkładając odpis tego orzeczenia wraz z nadaną mu klauzulą wykonalności.

Bez umowy

To, co obecnie budzi niepokój nie tylko w przedsiębiorcach, ale także w wielu osobach fizycznych, to wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawarcia porozumienia na temat warunków wyjścia. Konsekwencją takiego działania będzie problem prawny w postaci określenia odpowiedniej jurysdykcji dla konkretnej sprawy, a także możliwa nieuznawalność orzeczeń sądów zagranicznych na terytorium Wielkiej Brytanii. Sprawiłoby to, że dochodzenie swoich praw w sprawach cywilnych stałoby się procesem czasochłonnym, zakładałoby zawsze wystąpienie dużego wpływu prawa międzynarodowego, a także znaczący wzrost kosztów prowadzenia takiego postępowania.

Dlatego w przypadku znajdowania się już w posiadaniu konkretnego orzeczenia, warto rozpocząć proces jego wykonania już teraz, zanim mogłoby nastąpić do wyjścia bez umowy – uświadamia Adwokat Anna Matelska – Dyrektor Kancelarii Adwokackiej AM International Solicitors.


Konsultacje online


alt


alt


ARTYKUŁ SPONSOROWANY - redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści partnerów.
Fot.: Materiały reklamodawcy
 


PASAŻ POLEMI - OFERTY SPECJALNE


Mobi-Travel Ltd
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony www.mobi-travel.com....

TONIO MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZY PIENIĘŻNE
TONIO - Przekazy pieniężne z Wielkiej Brytanii do Polski i z...

Sindbad Travel
Autokarem po Europie, Wielkiej Brytanii i do Polski tanio,...

Tłumacz Przysięgły UK
Tłumaczenia pisemne certyfikowane wg wymogów brytyjskich i...

Pozostałe oferty

Tłumacz Przysięgły UK (Biuro)
Tłumaczenia pisemne certyfikowane wg wymogów brytyjskich...
DFDS Seaways DFDS Seaways
Masz auto i wybierasz się do Polski? Wybierz relaksującą...
Polska obsługa prawna w Szkocji (Kredyty i finanse)
Dallas McMillan jest renomowaną firmą adwokacką w...
Wózki widłowe, maszyny budowlane (Praca stała i dodatkowa)
Praca stała i dodatkowa. Szukasz pracy, podnieś swoje...