sobota, 17 kwietnia 2021
Portal Informacyjny w UK, Wielkiej Brytanii | Polish Community Online in the United Kingdom
r e k l a m a  |
Jak skutecznie odzyskać dług?
Jak skutecznie odzyskać dług? Jakie kroki zastosować mając dłużników, od których nie można doprosić się spłaty należnych pieniędzy? Czym jest Europejski Tytuł Egzekucyjny i jakie inne procedury można w takiej sytuacji wdrożyć? Na te pytania odpowiada Anna Matelska, adwokat z Kancelarii AM International Solicitors.

Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE) wprowadzono na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 2004 roku. Jest to zaświadczenie wydawane przez państwa członkowskie UE, które uprawnia do przeprowadzenia egzekucji należności bezspornych - stwierdzonych zagranicznymi tytułami wykonawczymi. Takie zaświadczenie może uzyskać każda osoba, bez względu na obywatelstwo, która w sprawie bezspornej uzyskała na terytorium Unii Europejskiej orzeczenie sądowe, dokument urzędowy lub zawarła ugodę sądową. Tym samym regulacją objęci są wszyscy dłużnicy i wierzyciele, tj. przedsiębiorcy, konsumenci, osoby fizyczne oraz prawne. - Założeniem tego rozporządzenia PE było utworzenie mniej formalnej i niedrogiej procedury, umożliwiającej szybkie i skuteczne wyegzekwowanie długów – wyjaśnia Anna Matelska, adwokat z Kancelarii AM International Solicitors.


Polska kancelaria prawna w UK

AM International Solicitors

www.amisolicitors.co.uk


Zgodnie z rozporządzeniem PE, dokumentem urzędowym jest takie pismo, które zostało formalnie sporządzone lub zarejestrowane jako dokument urzędowy i którego autentyczność odnosi się do podpisu i treści dokumentu - oraz została stwierdzona przez władzę publiczną lub inną władzę upoważnioną do tego celu przez państwo członkowskie, w którym wydano dany dokument. W obrocie gospodarczym najczęściej spotykanymi dokumentami urzędowym są akty notarialne (np. uznanie długu wraz z klauzulą o poddaniu się egzekucji) oraz zaopatrzone w klauzulę wykonalności bankowe tytuły egzekucyjne. - Jeśli chodzi o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w Anglii, nie ma jednolitego formularza odnośnie egzekucji wierzytelności na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Postępowanie to zależy od sposobu, w jaki wierzyciel chce dochodzić długu – wyjaśnia prawnik Anna Matelska. Najpierw, gdy dłużnik nie wywiązuje się z płatności w wyznaczonym terminie, należy wysłać wezwanie do zapłaty. Ważnym jest, ażeby zawrzeć w nim specyfikację wierzytelności oraz informację, że w przypadku braku zapłaty bądź opóźnienia, sprawa będzie oddana do windykacji. Z tym już wiążą się dodatkowe koszty obciążające dłużnika. – Jeśli nadal nie reaguje on na wezwanie płatnicze, należy w końcu przekazać sprawę do windykacji – zaleca Anna Matelska z Kancelarii AM International Solicitors. Po zleceniu windykacji, dłużnik dostaje już od windykatora wezwanie do zapłaty: pisemnie i telefonicznie. Gdy w wyznaczonym terminie nie dokona płatności, można rozważyć wszczęcie procedury sądowej. W Wielkiej Brytanii możliwe są różne procedury: najczęściej wybierane to: postępowanie zwykłe bądź europejski tytuł egzekucyjny. Aby można było podjąć egzekucję długu, niezbędnym jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego. Może być nim wyrok lub nakaz zapłaty. Z pomocą nakazu uzyskanie tytułu egzekucyjnego wobec dłużnika może się udać w stosunkowo krótkim czasie. Procedura ta cechuje się: szybkością, jest nieskomplikowana i wiąże się z niskimi kosztami - dlatego jest często stosowana i polecana przez prawników.

Należy pamiętać jednak, że prawo europejskie stosowane jest tylko w krajach członkowskich. Kiedy Anglia wyjdzie z Unii może się to zmienić. Warto więc postarać się odzyskać swoje długi jeszcze przed Brexitem.

Jakie procedury odzyskiwania długów stosuje się jeszcze w Wielkiej Brytanii? Postępowanie uproszczone tzw small claims court - dla długów do 10.000 funtów. O ile strona przeciwna nie złoży sprzeciwu, w ciągu czterech tygodni zostanie wydany wyrok. Jeśli złoży sprzeciw, procedura potrwa nieco dłużej. Strona przeciwna zostanie obarczona kosztami procesu tylko w niewielkim zakresie. Procedura ta nie jest zatem korzystna dla wierzytelności opiewających na małe kwoty. Postępowanie zwykłe - ma zastosowanie dla wierzytelności opiewających na kwoty powyżej 10.000 funtów. Uzyskanie tytułu egzekucyjnego wobec dłużnika może się udać w stosunkowo krótkim czasie, o ile nie zakwestionuje on wierzytelności. W przypadku sprzeciwu, procedura potrwa znacznie dłużej, bo nawet 1-2 lata. - Istnieje możliwość zwrócenia się do sądu z wnioskiem o zajęcie majątku. Jest to jednak dosyć skomplikowana procedura, a zgodę uzyska się tylko w przypadku istnienia określonych warunków. Jednym z najważniejszych jest istnieje realnego ryzyka, że strona przeciwna celowo pozbędzie się aktywów, co uniemożliwi skuteczną egzekucję. Poza tym, jeśli w późniejszej fazie zajęcie majątku okaże się bezpodstawne, można zostać obciążonym obowiązkiem pokrycia szkody z tego tytułu. Z uwagi na szereg warunków, które trzeba spełnić, zajęcie majątku jest w praktyce rzadko stosowane – wyjaśnia Anna Matelska, adwokat z Kancelarii AM International Solicitors. W przypadku, kiedy dług nie jest kwestionowany przez stronę przeciwną, wierzyciel może wystąpić o wysłanie dłużnikowi sądowego wezwania do zapłaty. Jeśli dłużnik w ciągu 21 dni nie dokona płatności zgodnie z wezwaniem, wysuwa się wniosek, że jest on niewypłacalny i można złożyć wniosek o ogłoszenie jego upadłości. Alternatywnie można postarać się o wydanie wyroku, a następnie użyć wniosku o ogłoszenie upadłości, jako środka presji w celu sprawnej egzekucji wyroku. Trzeba wziąć pod uwagę, że sędzia dopiero wtedy zdecyduje się ogłosić upadłość dłużnika, jeśli inne środki egzekucji nie okażą się skuteczne. - Wniosek o ogłoszenie upadłości jest zatem stosowany jako środek ostateczny. I niestety koszty tej procedury są wysokie – podsumowuje Anna Matelska.

Przywódcy państw Unii Europejskiej zatwierdzili nowy tekst umowy Brexitowej z Wielką Brytanią. Dyskusja na temat zmian wprowadzonych do umowy o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej była jednym z głównych punktów dwudniowego posiedzenia Rady Europejskiej. Liderzy państw unijnych, którzy spotkali się w Brukseli, potrzebowali około 50 minut na zatwierdzenie nowej treści dokumentu. Jednak to nie koniec zamieszania w związku z brexitem. Teraz wynegocjowane porozumienie musi przyjąć brytyjski parlament.


Dowiedz się więcej >>

Polska kancelaria prawna w UK

AM International Solicitors


alt


alt


ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Fot.: Materiały reklamodawcy
 


PASAŻ POLEMI - OFERTY SPECJALNE

MOLSO - Polski Fryzjer
MOLSO - Polski Fryzjer w Glasgow
Profesjonalne usługi fryzjerskie - Strzyżenie, modelowanie,...

Polskie meble - SPLENDO FURNITURE
Firma SPLENDO FURNITURE zajmuje się sprzedażna polskich mebli na...

Holy Tours
Polskie Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe Holy Tours powstało z...

Sami Swoi
Szukasz certyfikowanej firmy, laureata prestiżowej nagrody...

Pozostałe oferty

Empire Traininig Services (Szkoły i kursy)
Kursy i szkolenia na maszyny budowlane - Koparki,...
National National Car Rental
Oferujemy korzystne ceny za wynajem pojazdów we...
Sindbad Travel (Autokary, pociągi)
Autokarem po Europie, Wielkiej Brytanii i do Polski...
Furniture4less (Meble i wyposażenie)
W naszym sklepie Furniture4Less.eu znajdziesz dokładnie...