środa, 21 kwietnia 2021
Portal Informacyjny w UK, Wielkiej Brytanii | Polish Community Online in the United Kingdom
r e k l a m a  |
Pobyt stały w UK po Brexicie - jak uzyskać i czy warto?
Pobyt stały w UK po Brexicie - jak uzyskać i czy warto? Chociaż ani dokładna data ani nawet warunki Brexitu nie są jeszcze znane, to Wielka Brytania uruchomiła już system osiedleńczy dla obywateli Unii Europejskiej. Dzięki temu Polacy mogą składać już wnioski, by uzyskać pobyt stały w UK (inaczej - osoby osiedlonej, ang. settled status). Należy jednak spełnić kilka warunków w celu uzyskania pożądanego statusu.

Brexit a wniosek o pobyt stały w UK

Okres przejściowy Brexitu będzie trwać do 31. grudnia 2020 roku lub do 30. czerwca 2021 roku. W tym czasie każdy, kto nie posiada brytyjskiego lub irlandzkiego obywatelstwa, może aplikować o nadanie statusu osoby osiedlonej w UK. O pobyt stały po Brexicie mogą ubiegać się obywatele UE, w tym również Polacy. Jeżeli uda się załatwić wszelkie formalności przed faktycznym Brexitem, osoby takie będą mogły nadal legalnie żyć i pracować w Wielkiej Brytanii.

Która data jest właściwa?
To, która data będzie faktycznym ostatecznym terminem, zależy od jednej rzeczy. Jak informuje Home Office na stronie gov.uk, faktyczny Brexit nastąpi 31. grudnia 2020 roku, jeżeli nie zostanie wypracowane porozumienie z Unią Europejską. Jeżeli uda się osiągnąć porozumienie, to datą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii będzie 30. czerwca 2021 roku.

Pobyt stały w UK po Brexicie - warunki

Istnieje szereg warunków, które należy spełnić, aby uzyskać status osoby osiedlonej. Przede wszystkim należy przebywać w UK przez minimum 5 lat, w tym nieprzerwanie przez 6 miesięcy każdego roku. Brytyjski Home Office przewidział jednak kilka wyjątków, których zaistnienie nie przerywa obowiązkowej ciągłości pobytu. Należą do nich zwłaszcza następujące:
 1. Obowiązek odbycia służby wojskowej poza terytorium Wielkiej Brytanii.
 2. Urodzenie się dziecka poza terytorium UK
 3. Inne okoliczności, które zmuszają obywatela UE do tymczasowego powrotu do swojej ojczyzny.
Powyższe przypadki uznawane są za szczególne. Dlatego np. jeżeli osoba wnioskująca musiała odbyć 6 miesięczną służbę wojskową, to ten okres będzie wliczał się do obowiązkowej ciągłości pobytu w UK przez 5 lat. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, w dalszym ciągu można wnioskować o tymczasowy status osoby osiedlonej (ang. pre-settled status). Po spełnieniu kryterium 5-letniego pobytu, automatycznie zostanie nadany status osoby osiedlonej.


Tłumaczenia przysięgłe PL <-> ANG

Szybko i profesjonalnie


Kliknij - TUTAJ >>


Kto musi złożyć wniosek o pobyt stały w UK?

Każdy obywatel Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii ma obowiązek złożenia odpowiedniego wniosku, aby móc w dalszym ciągu przebywać na terenie UK. Dotyczy to również osób, które:
 1. Urodziły się na terenie Wielkiej Brytanii, ale nie posiadają brytyjskiego obywatelstwa.
 2. Posiadają już kartę stałego pobytu.
 3. Są rodziną obywateli UE, EOG lub Szwajcarii, którzy nie muszą składać wniosków o pobyt stały po Brexicie.
 4. Mają rodzinę z brytyjskim obywatelstwem, sami zaś są obywatelami UE, EOG lub Szwajcarii.
Składanie wniosków o pobyt stały w Wielkiej Brytanii jest możliwe także w przypadku osoby, która:
 1. Pozostawała w związku z osobą, która przebywała przez 5 lat w UK, ale obecnie pozostają w separacji lub małżonek zmarł.
 2. Pozostaje w związku z osobą posiadającą brytyjskie obywatelstwo, jednak przebywała poza UK na terenie któregoś z krajów UE, EOG lub Szwajcarii.
 3. Jest prawnym opiekunami osób przebywających na terenie UK.
 4. Której rodzice na stałe żyją i pracują w UK.

Kto nie musi udowadniać czasu pobytu?
Home Office przewidział pewien wyjątek w odniesieniu do 5-letniej ciągłości zamieszkania. Obowiązuje on przypadku osób posiadających już pozwolenie na pobyt stały. Obywatele Unii Europejskiej, EOG lub Szwajcarii będą wówczas dysponować “Document Certifying Permanent Residence”. Ważną informacją jest fakt, że osoby takie mogą od razu wnioskować o nadanie brytyjskiego obywatelstwa przed datą faktycznego Brexitu.

Osoby, które przybyły przed akcesem UK do UE
Szczególny przypadek dotyczy osób, które wyemigrowały do Wielkiej Brytanii przed 1. stycznia 1973 roku. W takich okolicznościach nie istnieje obowiązek aplikowania o pobyt stały w UK. Warunkiem jest jednak poświadczenie w postaci dokumentu, który potwierdza posiadanie tzw. statusu “ILR” (skr. od indefinite leave to enter or remain). Jeżeli nie istnieje możliwość udokumentowania tego faktu, uzyskanie pobytu stałego wciąż jest możliwe za pomocą dwóch następujących wariantów:
 1. Złożenia wniosku o pobyt stały w UK według schematu dla obywateli UE.
 2. Uruchomienie procedury Windrush w celu potwierdzenia statusu ILR.

Wnioskowanie o pobyt stały w UK po Brexicie

Wnioskowanie o nadanie statusu osoby osiedlonej jest w pełni zautomatyzowane. Można tego dokonać online, przechodząc na tę stronę internetową. W celu złożenia kompletnej dokumentacji, należy dysponować:
 1. Skanem dokumentu tożsamości (dowodem osobistym, paszportem) lub biometric residence card (o ile wnioskujący posiada rezydenturę).
 2. Cyfrową fotografię twarzy (inne, niż w powyższym dokumencie).
 3. Dowód potwierdzający stały pobyt w UK - zazwyczaj wystarcza numer ubezpieczenia społecznego. Jeżeli Home Office wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości, wyśle informacje o tym, w jaki jeszcze sposób można udokumentować 5-letni pobyt w UK.
Złożenie wniosku wiąże się z wypełnieniem prostego i krótkiego formularza, w którym należy podać podstawowe informacje o sobie. Warto wiedzieć, że istnieje możliwość połączenia aplikacji w przypadku członków tej samej rodziny. Taka czynność znacząco skróci czas oczekiwania na decyzję administracyjną.

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów
Chociaż proces aplikowania o nadanie statusu osoby osiedlonej jest w pełni zautomatyzowany, to do wniosku niekiedy należy dołączyć również szereg załączników. Dotyczy to zwłaszcza tych osób, które będą musiały udokumentować szczególne przypadki. Brytyjskie prawo wymaga, by w takich okolicznościach dostarczyć tłumaczeń przysięgłych z polskiego na angielski (lub tłumaczeń certyfikowanych) wszelkich wymaganych dokumentów.

Obowiązek ten dotyczy zwłaszcza osób, które:
 1. Chcą udowodnić, iż pozostają w związku małżeńskim z osobą żyjącą i pracującą w UK (tłumaczenie aktu małżeństwa).
 2. Urodziły się w UK, ale dysponują tylko polskim świadectwem urodzenia.
 3. Pozostają w związku partnerskim z osobą, która na co dzień pracuje w UK (np. tłumaczenie rozliczenia podatkowego).
 4. Były w związku małżeńskim ze zmarłym partnerem, który pracował w UK (tłumaczenie aktu zgonu).
W każdym tym przypadku należy dostarczyć dokumentów po tłumaczeniu uwierzytelnionym. Chociaż w Wielkiej Brytanii nie istnieje instytucja tłumacza przysięgłego, to przetłumaczone przez niego dokumenty na terenie Polski są respektowane przez brytyjskie urzędy. Jest to znacznie korzystniejsze finansowo rozwiązanie, niż zlecenie tłumaczenia certyfikowanego (czyli poświadczonego przez notariusza) tłumaczowi z UK.

Złożenie wniosku jest darmowe!

Istotną informacją pozostaje fakt, iż złożenie wniosku o pobyt stały w UK jest całkowicie darmowe. Jeżeli jednak aplikacja została złożona przed zniesieniem opłat, istnieje możliwość zwrócenia się o zwrot kosztów.

Pobyt stały w UK to przywileje

Uzyskanie pobytu stałego w UK po Brexicie wiąże się przede wszystkim z prawem do kontynuowania pobytu w tym kraju. Status taki uprawnia także do korzystania z brytyjskiej opieki medycznej, pobierania edukacji lub kontynuacji studiów, czerpania korzyści z brytyjskiej pomocy socjalnej, a także podróżowania po terenie Wielkiej Brytanii oraz poza granice Królestwa. Wystarczy udokumentować ciągłość 5 lat zamieszkania, aby korzystać z tych przywilejów. Istnieją odstępstwa od tej reguły, o których warto wiedzieć. Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie Home Office, pod tym linkiem >>>


Tłumaczenia przysięgłe PL <-> ANG

Szybko i profesjonalnie


Kliknij - TUTAJ >>


alt


ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Fot.: Materiały reklamodawcy
 


PASAŻ POLEMI - OFERTY SPECJALNE


Accountancy MK - Mariola Kochańska
Nasza firma to profesjonalne biuro księgowe, zatrudniające...
PurpleParking
PurpleParking
PurpleParking jest największym w Wielkiej Brytanii systemem...

Mobi-Travel Ltd
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony www.mobi-travel.com....

Holy Tours
Polskie Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe Holy Tours powstało z...

Pozostałe oferty

Lufthansa Lufthansa
Sprawdź aktualne promocje w jednej z wiodących...
Accountancy MK - Mariola Kochańska (Biuro i firma)
Nasza firma to profesjonalne biuro księgowe,...
Best Western Best Western
Best Western to renomowana sieć hoteli zlokalizowanych...
Accountancy MK - Mariola Kochańska (Księgowość)
Nasza firma to profesjonalne biuro księgowe,...