czwartek, 21 października 2021
Portal Informacyjny w UK, Wielkiej Brytanii | Polish Community Online in the United Kingdom

r e k l a m a  |

Spółka Limited Company (LTD) - kapitałowa z ograniczoną odpowiedzialnością
Utworzony: niedziela, 03 kwietnia 2011 19:00 (Poprawiony: sobota, 24 października 2020 13:14)
Spółka Limited Company (LTD) w UK (Szkocji, Anglii) - kapitałowa z ograniczoną odpowiedzialnością w Wielkiej Brytanii Limited Company w Wielkiej Brytanii to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jest osobą prawną. Finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy. Rejestracją spółek LTD w Szkocji, Anglii, Walii czy też Irlandii Północnej zajmuje się Companies House (odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego w Polsce).

 • Spółka kapitałowa z ograniczona odpowiedzialnością
 • Rejestracja spółki Limited Company - LTD w UK
 • Opłaty rejestracyjne
 • Informacje o zarejestrowanych firmach w UK

r e k l a m aSpółka kapitałowa z ograniczona odpowiedzialnością - LTD
Zobacz także:
Limited Company to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka jest osobą prawną. Finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy, co oznacza, że udziałowcy nie odpowiadają za zobowiązania firmy z majątku własnego.

Nie ma wymogu, co do minimalnej kwoty kapitału założycielskiego. Zgodnie z prawem firma musi być zarejestrowana w Companies House (instytucji odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru firm).

Limited Company są najpopularniejszymi spółkami w Wielkiej Brytanii. Podobnie jak wśród innych spółek, które nabywają w wyniku rejestracji osobowość prawną, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek corocznie przekazywać do urzędu rejestrowego sprawozdania z informacjami o wszelkich zaistniałych zmianach.

Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax).

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wszystkie listowniki, formularze rachunków i broszury spółki muszą zawierać jej nazwę, numer rejestracyjny i określenie miejsca zarejestrowanej siedziby.
r e k l a m a


Rejestracja spółki Limited Company - LTD w UK
Rejestracją spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna) i zbieraniem informacji o spółkach prawa handlowego z terenu Anglii, Walii i Szkocji zajmuje się Companies House (odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego w Polsce). Główna siedziba Companies House zlokalizowana jest w Cardiff. Urząd posiada również biuro w Edynburgu oraz lokalny oddział w Glasgow.

Firma Limited - wymagania:
 • Minimum jeden Dyrektor
 • Funkcja Sekretarza nie jest wymagana dla firm w Wielkiej Brytanii (funkcji Dyrektora i Sekretarza nie może pełnić ta sama osoba/spółka)
 • Minimum jeden Udziałowiec – Shareholder (funkcję Dyrektora i Udziałowca może pełnić ta sama osoba/spółka)
 • Standardowy kapitał zakładowy wynosi 1 tys. GBP podzielonych na 1,000 akcji po 1.00 GBP każda. Kapitał jest deklarowany i nie jest wpłacany na konto firmy, jak ma to miejsce w polskich spółkach z o.o.
 • Adres brytyjski - musi to być adres w Anglii, Walii bądź Szkocji
 • Nazwa spółki musi kończyć się na Limited lub Ltd

Spółki prawa handlowego posiadające adres rejestrowy na terenie Szkocji mają obowiązek rejestrowania w Edynburgu.

W celu zarejestrowania spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka cywilna) jej założyciele zobowiązani są do przedłożenia w Companies House wraz z opłatą rejestracyjną następujących dokumentów:

 • Memorandum of Association - spełnia jednocześnie rolę umowy założycielskiej i statutu spółki. Zawiera informacje określające: nazwę, miejsce zarejestrowanej siedziby, cele i zakres działalności, oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności, sumę kapitału i jego podział na stałe części oraz ewentualnie oświadczenie o przyjęciu formy public limited company.

 • Articles of Association - określają prawa udziałowców/ akcjonariuszy, zasady przekazywania udziałów/akcji i ich nowych emisji, procedurę zwoływania i prowadzenia walnego zgromadzenia, kompetencje zarządu, zasady wypłaty dywidend oraz tworzenia rezerw.

 • Formularz Form 10 - formularz ten zawiera informacje na temat dyrektorów spółki, sekretarza oraz adresu spółki.

 • Formularz Form 12 - formularz jest deklaracją spełniania wszystkich wymagań prawnych odnoszących się do zarejestrowania firmy.

Formularz 10 oraz formularz 12 są dostępne w oddziałach Companies House oraz na stronie internetowej Companies House: www.companieshouse.gov.uk

Potwierdzeniem dokonania rejestracji jest wydanie przez Companies House tzw. "Certificate of Incorporation" Zarejestrowanie spółki trwa około 5 dni.

W stosunku do nazwy firmy występują pewne ograniczenia. Nie może zawierać obraźliwych słów, sugerować, że przedsiębiorstwo jest powiązana rządem lub władzami lokalnymi, nie można użyć nazwy, która jest już zajęta.

System rejestracji spółek stosuje w szerokim zakresie zasadę jawności i dostępności dokumentacji przechowywanej w Companies House, a ponadto sama spółka jest zobowiązana do udostępniania zainteresowanym określonych informacji o sobie - w niektórych przypadkach dostępność pewnych informacji może zostać ograniczona jedynie do udziałowców / akcjonariuszy.
Opłaty rejestracyjne
Zwykła opłata rejestracyjna wynosi 20 funtów, natomiast opłata za usługę tego samego dnia wynosi 50 funtów.

Companies House wprowadziło możliwość rejestracji spółki drogą elektroniczną. W przypadku formularzy elektronicznych opłata zwykła wynosi 15 funtów oraz 30 funtów w przypadku rejestracji tego samego dnia. Usługa rejestracji elektronicznej jest aktualnie dostępna wyłącznie dla firm-agentów zajmujących się pośrednictwem w rejestracji spółek.
r e k l a m a

Informacje o zarejestrowanych firmach w UK
Podstawowe dane o zarejestrowanych firmach (np. data i nr rejestracji, kiedy firma przekazała ostatnie sprawozdanie finansowe, czy nieprowadzone jest przeciwko niej postępowanie upadłościowe) Companies House udostępnia nieodpłatnie. Fotokopie złożonych tam dokumentów udostępnia się natomiast odpłatnie. Informacje na temat zarejestrowanych tam spółek można uzyskać osobiście kontaktując się z jednym z biur bądź oddziałów Companies House, telefonicznie, listownie (faxem) bądź przy pomocy internetu.

Istnieje możliwość wykupienia dostępu do zawartych w Companies House danych w formie bądź aktualizowanych co miesiąc nośników elektronicznych (płyty CD) bądź dostępu do bazy danych poprzez internet.


Czytaj także:

POLEMI.co.uk

Linki sponsorowane
Dołącz do POLEMI na facebooku i BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

 

PASAŻ POLEMI - OFERTY SPECJALNE


Sami Swoi
Szukasz certyfikowanej firmy, laureata prestiżowej nagrody...

JK Advice Centre
Coronovirus - straciles prace? Nie masz na czynsz, rate kredytowa...

Express Bus
EXPRESS BUS Podkarpacie to firma transportowa z wieloletnią...

Polska obsługa prawna w Szkocji
Dallas McMillan jest renomowaną firmą adwokacką w centrum Glasgow,...

Pozostałe oferty

alt PerfectBodyShape.co.uk - Suplementy diety UK (Sport - sklepy i usługi)
PerfectBodyShape.co.uk to sklep interentowy w Wielkiej...
VistaPrint VistaPrint
Spersonalizowany wydruk dla biura i domu. Wizytówki,...
Emano Emano
Materiały szkoleniowe na brytyjskie prawo jazdy -...
PhotoBox PhotoBox
Obecnie PhotoBox posiada najszerszą ofertę produktów...