niedziela, 19 maja 2024
Portal Informacyjny w UK, Wielkiej Brytanii | Polish Community Online in the United Kingdom

r e k l a m a  |

Zarządzanie ryzykiem w firmie (rodzaje ryzyka, ubezpieczenie)
Utworzony: poniedziałek, 04 kwietnia 2011 00:24 (Poprawiony: sobota, 24 października 2020 13:15)
Zarządzanie ryzykiem w firmie - rodzaje ryzyka, ubezpieczenie i prewencja Prowadzenie każdego biznesu w Szkocji, Anglii jak i całej Wielkiej Brytanii, wiąże się z ryzykiem. Ryzyko w ekonomii to ujmując semantycznie stan pomiędzy pewnością a niepewnością. To wszelkie zdarzenia, które mogą się zdarzyć i ich konsekwencje.

 • Rodzaje ryzyka
 • 1. Ryzyko strategiczne
 • 2. Ryzyko zgodności
 • 3. Ryzyko finansowe
 • 4. Ryzyko operacyjne
 • Co obejmuje zarządzanie ryzykiem?
 • 1. Szacowanie ryzyka
 • 2. Używanie środków prewencyjnych
 • 3. Metody radzenia sobie z ryzykiem
 • 4. Ubezpieczenie

r e k l a m a
Rodzaje ryzyka
Zobacz także:
Istnieją cztery rodzaje ryzyka: ryzyko strategiczne, np. nowy konkurent wchodzący na rynek; ryzyko zgodności, np. nowe uregulowania prawne dotyczące naszej działalności,z którymi zmuszeni jesteśmy działać w zgodzie; ryzyko finansowe, np. trudności w uzyskaniu zapłaty od klientów wzrost stóp procentowych (zwiększenie kosztów pożyczki); ryzyko operacyjne, np. kradzież wyposażenia.
Powyższe kategorie nie są sztywno ustalone. Niektóre sektory Twojej działalności mogą przynależeć do więcej niż jednej kategorii ryzyka, np.
jeżeli ryzyko związane jest z ochroną danych to wiąże się to z rodzajem ryzyka operacyjnego oraz ryzykiem zgodności.

Inne rodzaje ryzyka obejmują:
 • ryzyko związane ze środowiskiem, np. katastrofy naturalne
 • ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników, np. utrzymywanie wystarczającej ilości pracowników, utrzymywanie zasad BHP (Health and Safety)
 • niestabilność ekonomiczna i polityczna krajów do których eksportujesz dobra
1. Ryzyko strategiczne
Ryzyko strategiczne wywodzi się z:
 • działań związanych z przejmowaniem istniejącego już interesu lub z fuzją z innym przedsiębiorstwem
 • zmian w ilości klientów i rozmiarze popytu
 • zmian w przemyśle
 • badań i rozwoju
r e k l a m a


2. Ryzyko zgodności
To ryzyko związane z dostosowywaniem się do nowych przepisów i regulacji prawnych, które mogą być szkodliwe dla naszej działalności.

To także konieczność dostosowanie się do sposobu postępowania oczekiwanego przez inwestorów i klientów, np. po przez zapewnianie odpowiedniego ładu korporacyjnego. Należy rozważyć, jak uregulowania prawne związane z BHP (Heath and Safety) wpływają na nasze koszty i jak wpłynie ewentualna zmiana przepisów w tym względzie i czy wymusi ona zmiany w ustalonym sposobie pracy. Jeżeli oferujemy do sprzedaży produkty koncesjonowane takie jak alkohol, to należy liczyć się z tym, że zmiana regulacji prawnych w tym obszarze może nieść za sobą wzrost kosztów.
3. Ryzyko finansowe
To ryzyko związane ze strukturą finansową naszej firmy, transakcjami w których uczestniczy i płynnością finansową na co dzień. Jeżeli nasz biznes jest nadmiernie uzależniony od jednego klienta lub grupy klientów i zdarzy się sytuacja, że nie będą oni w stanie nam zapłacić to może to wywołać poważne skutki w zdolności utrzymania się na rynku naszego biznesu. Aby kontrolować ryzyko finansowe należy zwrócić uwagę na:
- politykę udzielania kredytów na swoje produkty
- ubezpieczenie pokrywające ryzykowne kredyty
- ludzi zajmujących się Twoimi finansami (rekrutacja w tym względzie powinna być szczególnie wymagająca)
- system kontroli wydatków

Przy szacowaniu ryzyka finansowego musimy wziąć pod uwagę zewnętrzne czynniki takie jak zmiana stóp procentowych (przekłada się na koszty kredytu) oraz ryzyko związane ze zmiennością kursu walutowego co ma szczególny wpływ na koszty działalności jeśli nasza firma jest uczestnikiem handlu zagranicznego.
4. Ryzyko operacyjne
To ryzyko związane jest z podstawowymi działaniami operacyjnymi i administracyjnymi naszej firmy takimi jak:
 • rekrutacja
 • dostawa
 • transport
 • kontrole księgowe
 • system IT
 • regulacje przepisów wewnętrznych firmy
 • tworzenie i kompozycja zarządu

Zarządzanie ryzykiem to działanie korzystające z dostępnych procedur, metod i narzędzi pozwalających monitorować ryzyko i zmniejszyć zagrożenia z nim związane. Zarządzanie ryzykiem skupia swoją uwagę na wszystkich wydarzeniach, które mogą rozmijać się z wcześniej założonym planem. Oszacowanie ryzyka to podstawa radzenia sobie z nim. Biznes, który zidentyfikuje ryzyko możliwe do wystąpienia, będzie do niego lepiej przygotowany i tańszym kosztem zniweluje jego efekty.
Co obejmuje zarządzanie ryzykiem?
 • Szacowanie ryzyka
 • Używanie środków prewencyjnych
 • Metody radzenia sobie z ryzykiem
 • Ubezpieczenie
1. Szacowanie ryzyka
Szacowanie ryzyka pozwala określać jego znaczenie dla biznesu i decydować o podejmowaniu działań minimalizujących lub zapobiegających jego wystąpieniu. Należy wiedzieć, że niektóre ryzyko można wyłącznie zaakceptować i nie ma środków, aby mu zapobiec. Przykładem takiego ryzyko może być zmienny kurs walutowy dla przedsiębiorstwa uczestniczącego w handlu zagranicznym.

Aby oszacować ryzyka warto jest najpierw zidentyfikować ich postać, a następnie ustawić w hierarchii. Punktami odniesienia przy hierarchizacji ryzyk są prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz konsekwencje jakie mogą nieść. Wiele przedsiębiorstw pozycjonuje te zmienne w odniesieniu do 3 stopni (prawdopodobieństwo i konsekwencje): wysokie, średnie i niskie.

Konstruując biznes plan należy rozważyć jakie ryzyko może wpłynąć na nasze cele biznesowe i czy warto mu zapobiegać, zdarzają się bowiem takie sytuacje, że koszty związane z minimalizowaniem ryzyka są tak duże, iż bardziej racjonalne jest zignorowanie go.

Istnieje kilka narzędzi służących oszacowaniu ryzyka. Jedną z tych metod jest sporządzenie mapy ryzyka. Jest to metoda służąca ocenie istotności i prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnego ryzyka. Umieszczając ryzyko na mapie dokonuje się jego oceny w skali do 1 do 10. Jeżeli dane ryzyko oszacowane jest na "10" , oznacza to, że stanowi ono kluczowe znaczenie dla naszego biznesu, ocena "0" świadczy o minimalnym wpływie na nasz biznes. Mapa pozwala przedstawić dane ryzyko w odniesieniu do innych ryzyk. Ocenić jego rozmiar i dobrać odpowiednie środki aby go zminimalizować (tak, by nie strzelać z czołgu do muchy).

Należy pamiętać, że ocena ryzyka będzie się zmieniać wraz z tym jak zmienia się nasza firma. Dlatego szacowanie ryzyka powinno być nieustannym procesem, a nie jednorazowym działaniem.
2. Używanie środków prewencyjnych
Zarządzanie ryzykiem obejmuje procedury, metody i narzędzia wykorzystywane do radzenia sobie z następstwami różnych zdarzeń, które zidentyfikowane zostały jako znaczące zagrożenia dla naszego biznesu. Środki prewencyjne mogą przyjmować bardzo prostą formę. W celu utrzymywania płynności finansowej będzie to na przykład ustanowiona rezerwa finansowa, która może być uruchomiona w kryzysowej sytuacji.

W przypadku problemów z systemem informatycznym, może to być wcześniejsze stworzenie kopii zapasowych. Programy dotyczące zagrożeń identyfikowanych podczas procesu szacowania ryzyka często przenoszone są na plany ciągłości biznesu, zawierające wskazówki dotyczące zachowania w określonych sytuacjach, np. gdy pożar zniszczy nasze biuro. Nie można uniknąć całego ryzyka ale korzystając z planów ciągłości biznesu można zminimalizować przeszkody stojące na drodze do płynności działania.
3. Metody radzenia sobie z ryzykiem
Istnieją 4 metody radzenia sobie z ryzykiem, są to:
 • akceptacja
 • transfer
 • redukcja
 • eliminacja

Jeżeli koszty eliminacji radzenia sobie z ryzykiem na własną rękę są zbyt wysokie to możemy dokonać jego transferu. Najpopularniejszym narzędziem transferowym jest ubezpieczenie. Przenosimy w ten sposób część ryzyka na ubezpieczyciela. Można zredukować ryzyko na własną rękę po przez wprowadzenie nowych środków bezpieczeństwa na terenie firmy.

Proces zarządzania ryzykiem będzie bardziej efektywny, gdy jasno wyznaczysz odpowiedzialność poszczególnych pracowników za konkretne sfery. Zaangażowanie w sprawy zarządzania ryzykiem powinni wykazać nie tylko zarządzający firmą, ale również szeregowi pracownicy.
r e k l a m a

4. Ubezpieczenie
Ubezpieczenie nie jest elementem redukcji ryzyka, ale może być użyte jako finansowe narządzie ochrony przed stratami jakie towarzyszą ryzyku. Ubezpieczenie jest formą rekompensaty po stracie jaką poniesiemy. Wybór odpowiedniego ubezpieczenia może być kluczowym czynnikiem dla przetrwania Twojej firmy choćby w przypadku pożaru fabryki.

Niektórych kosztów, które możemy ponieść nie da się ubezpieczyć, np. zniszczonej reputacji firmy. Niektóre z ubezpieczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej są oczywiście obowiązkowe. Na koszty ubezpieczenia ma wpływ między innymi to jak sprawnie zarządzamy ryzykiem. Agencje ubezpieczeniowe zanim ubezpieczą nasz biznes zażądają dowodów na to, że robimy wszystko co w naszej mocy aby zminimalizować ryzyko.

Czytaj więcej na ten temat:

POLEMI.co.uk

Linki sponsorowane
Dołącz do POLEMI na facebooku i BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

 

PASAŻ POLEMI - OFERTY SPECJALNE


Polskie meble - SPLENDO FURNITURE
Firma SPLENDO FURNITURE zajmuje się sprzedażna polskich mebli na...
alt
Wellbee - psychoterapia online
Wsparcie psychologiczne dla Polaków za granicą. Połącz się online...

Empire Traininig Services
Kursy i szkolenia na maszyny budowlane - Koparki, Wywrotki, Walce,...

Eagle Transport
Firma z międzynarodową licencja transportową oraz członek...

Pozostałe oferty

TomTom TomTom
Firma TomTom jest liderem na rynku motoryzacji w...
eDreams eDreams
eDreams jest wiodącym internetowym biurem podróży w...
Euroffice Euroffice
Euroffice jest sklepem internetowym oferującym materiały...
Polska obsługa prawna w Szkocji (Prawnicy i porady)
Dallas McMillan jest renomowaną firmą adwokacką w...