niedziela, 25 lutego 2024
Portal Informacyjny w UK, Wielkiej Brytanii | Polish Community Online in the United Kingdom
r e k l a m a  |

Czas pracy oraz nadgodziny - prawo do wypoczynku i przerwy
Utworzony: czwartek, 10 lutego 2011 20:19 (Poprawiony: sobota, 24 października 2020 13:07)
Czas pracy i nadgodziny w UK (Szkocji, Anglii) - wypoczynek, przerwa, urlop w Wielkiej Brytanii Artykuł zawiera informacje na temat ochrony praw pracowniczych na mocy przepisów dotyczących czasu pracy w Wielkiej Brytanii / Szkocji - prawa do wypoczynku, przerwy. Ponadto obowiązki pracodawcy w tym zakresie oraz informacje na temat nadgodzin.

 • Co obejmuje czas pracy?
 • Czego czas pracy nie obejmuje?
 • Przerwy w czasie pracy w UK / Wielkiej Brytanii
 • Prawo do wypoczynku w UK (Szkocji, Anglii)
 • Nadgodziny w pracy w UK / Wielkiej Brytanii (Szkocji, Anglii)
 • Obowiązki pracodawcy zgodnie z przepisami dot. czasu pracy
 • Przepisy prawne dotyczące czasu pracy w UK

r e k l a m a
Co obejmuje czas pracy?
Zobacz także:
Przepisy dot. czasu pracy określają go jako czas, w trakcie którego dana osoba "pozostaje do dyspozycji swojego pracodawcy, wykonując swoje zadania i obowiązki".

Zgodnie z prawem maksymalnie możesz pracować 48 godzin tygodniowo, chyba że zgodziłeś się dobrowolnie na pracę w większym wymiarze godzin (tzw. klauzula "opt-out"); czasem, w celu wypracowania wcześniej umówionych tygodniowych godzin pracy, pracownicy zobowiązani są do pracy wieczorami i/lub w weekendy bez dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto niektórzy pracodawcy mogą oczekiwać od personelu przepracowania dodatkowych godzin za stawkę standardową bez naliczania nadgodzin.
r e k l a m a


Czas pracy obejmuje następujące okoliczności:
 • lunche służbowe
 • czas spędzony na podróży służbowej, np. podróżujący handlowiec
 • czas spędzony na szkoleniu służbowym
 • pracę za granicą, w przypadku osoby pracującej dla pracodawcy prowadzącego działalność w Wielkiej Brytanii,
 • czas spędzony w oczekiwaniu na przydzielenie zadań w miejscu pracy
 • wyjazd służbowy poza miejsce zamieszkania, z wykluczeniem czasu wolnego po zakończeniu dnia pracy, nawet jeśli wiąże się to z noclegiem poza domem
 • czas spędzony "na dyżurze" w miejscu pracy traktowany jest jako czas pracy, natomiast czas spędzony "na dyżurze" poza miejscem pracy i bez wykonywania obowiązków służbowych nie jest traktowany jako czas pracy. Wyłącznie czas spędzony "na dyżurze" poza miejscem pracy, lecz poświęcony wykonywaniu obowiązków służbowych uznany zostaje za czas pracy
 • jeśli pracownik wykonuje swoją pracę w domu, zgodnie za wcześniejszym porozumieniem z pracodawcą, wówczas czas ten może być uznany jako czas pracy

Czego czas pracy nie obejmuje?
Czas pracy nie obejmuje:
 • czasu spędzonego na dojazdach z miejsca zamieszkania do pracy i w drugą stronę,
 • przerw na wypoczynek, kiedy praca nie jest wykonywana,
 • czasu spędzonego na podróżowaniu poza zwykłym czasem pracy,
 • czasu spędzonego na szkoleniu niezwiązanym z pracą, tj. kursy wieczorowe lub kursy w ramach urlopu szkoleniowego.
Przerwy w czasie pracy w UK / Wielkiej Brytanii
W czasie dnia pracy, dorosły pracownik ma prawo do przerwy, jeśli pracuje dłużej niż 6 godzin. Szczegóły dotyczące przerwy, łącznie z czasem jej trwania, mogą zostać ustalone w umowie, ale jeśli nie będzie miało to miejsca, przerwa musi trwać przez co najmniej 20 minut i pracownik na prawo do spędzenia jej poza stanowiskiem pracy.

Przerwa powinna zostać wykorzystana w trakcie 6 godzin (nie na początku ani też nie na końcu tego czasu) lub w czasie określonym przez pracodawcę.

Osoby młodociane mają prawo do 30-minutowej przerwy, jeśli pracują ponad 4,5 godziny.

Niektóre zawody są wyłączone z powyższych wymogów.
Prawo do wypoczynku w UK (Szkocji, Anglii)
Dorosły pracownik ma prawo do nieprzerwanego wypoczynku o długości nie mniej niż 11 godzin (12 godzin w przypadku osób młodocianych) na dobę.

Odstępstwa od tych przepisów mogą mieć miejsce w przypadku pracy wykonywanej na zmiany zgodnie z porozumieniem. W większości przypadków jednak, wyrównawczy czas wypoczynku musi zostać zapewniony.

Dorosły pracownik ma prawo do nieprzerwanego wypoczynku o długości nie mniej niż 24 godziny w ciągu 7 dni lub alternatywnie, w zależności od pracodawcy, do dwóch nieprzerwanych wypoczynków (z tego każdy trwający co najmniej 24 godziny) w ciągu 14 dni lub jeden nieprzerwany wypoczynek o długości co najmniej 48 godzin w ciągu 14 dni.

Uprawnienie do wypoczynku w trybie tygodniowym jest uzupełnieniem uprawnienia do 11 godzin wypoczynku w ciągu dnia, co należy przestrzegać, chyba że istnieje przeszkoda lub techniczny powód związany z organizacją pracy, uzasadniający włączenia całości lub części wypoczynku dziennego w wypoczynek tygodniowy.

Niektóre zawody są wyłączone z powyższych wymogów.
Nadgodziny w pracy w UK / Wielkiej Brytanii (Szkocji, Anglii)
Jeżeli chodzi o pracę w ramach nadgodzin to warunki płacowe zależą od pracodawcy.

Pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty większej stawki godzinowej za nadgodziny niż za pracę w ramach ustalonego etatu. Konkretne warunki płacowe powinny być zawarte w umowie o pracę.
Obowiązki pracodawcy zgodnie z przepisami dot. czasu pracy
Prowadzenie rejestru czasu pracy

Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wskazującego na przestrzeganie tygodniowego czasu pracy. W gestii pracodawcy leży wybór formy rejestru czasu pracy prowadzonego w tym celu.

Pracodawca może skorzystać z istniejących rejestrów wykorzystywanych do innych celów, np. rejestr płac lub stworzyć nowy rejestr dla konkretnych potrzeb.


Kontrola czasu pracy

Pracodawca powinien przeprowadzać tylko sporadyczną kontrolę czasu pracy pracowników o standardowym wymiarze czasu pracy, gdzie istnieje małe prawdopodobieństwo przekroczenia przez nich średniej 48 godzin w tygodniu.

Pracodawca musi jednak monitorować czas pracy osób, które są bliskie przekroczenia limitu czasu pracy i upewnić się, że go nie przekraczają. Zaproponowano również, aby pracodawca miał w obowiązku monitorowanie czasu pracy w celu zapewnienia, że średni czas pracy nie przekraczał maksymalnie 60 godzin tygodniowo w przypadku pracowników, którzy podpisali klauzulę "opt-out". dot. odstąpienia od ograniczenia obowiązującego czasu pracy.

Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia zaktualizowanego rejestru pracowników, którzy wyrazili zgodę na pracę dłuższą niż 48 godzin tygodniowo.

Dodatkowo, pracodawca musi prowadzić rejestr wszystkich wykonanych ocen zdrowia pracowników nocnych zmian wraz z ich wynikami. Rejestr ten musi być przechowywany przez dwa lata.
Więcej informacji na stronie:www.healthyworkinglives.com
Przepisy prawne dotyczące czasu pracy w UK
Dyrektywa dot. czasu pracy (jest dyrektywą europejską, przeniesioną w 1998 r. na grunt brytyjski w postaci przepisów dot. czasu pracy).

Przepisy dot. czasu pracy z 1998 r.
Przepisy dot. czasu pracy określają maksymalny czas pracy, prawo do wypoczynku pomiędzy pracą i do przerw w trakcie pracy oraz wymiar płatnego urlopu.

Przepisy dot. czasu pracy (poprawka) z 2002 r.
Powyższe przepisy weszły w życie 6 kwietnia 2003 r. Wprowadziły one ograniczenia dotyczące czasu pracy osób młodocianych - pomiędzy 15 - 18 rokiem życia, które przekroczyły wiek podlegający obowiązkowi szkolnemu i określane są mianem "pracowników młodocianych" oraz możliwości ich pracy na nocne zmiany.

Pełnej wersja powyższych przepisów jest dostępna na internecie pod linkiem o nazwie:
Przepisy prawne (Legislation): www.healthyworkinglives.com/advice
r e k l a m a

Pomoc i porady dla pracowników w UK
Pracownicy mogą zasięgnąć porad o swoich prawach lub zgłosić nadużycia tych praw poprzez infolinię.

Z infolinią ds. płacy i praw pracowniczych można się skontaktować z pytaniami w następujących dziedzinach:
 • krajowa płaca minimalna (National Minimum Wage)
 • praca w rolnictwie
 • korzystanie z agencji pośrednictwa pracy
 • limity czasu pracy
 • korzystanie z usług osoby/organizacji organizującej pracę w rolnictwie lub przetwórstwie żywności (tzw. gangmaster)

Czytaj więcej na ten temat:

Czytaj więcej na ten temat:

POLEMI.co.uk
Źródło:www.healthyworkinglives.com, NHS Health Scotland

Linki sponsorowane
Dołącz do POLEMI na facebooku i BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

 

PASAŻ POLEMI - OFERTY SPECJALNE

Emano
Emano
Materiały szkoleniowe na brytyjskie prawo jazdy - książki, kodeks,...
MOLSO - Polski Fryzjer
MOLSO - Polski Fryzjer w Glasgow
Profesjonalne usługi fryzjerskie - Strzyżenie, modelowanie,...

Polski prawnik w UK
Sintons to kancelaria adwokacka w UK świadcząca pomoc prawną od...

Polskie meble - SPLENDO FURNITURE
Firma SPLENDO FURNITURE zajmuje się sprzedażna polskich mebli na...

Pozostałe oferty

Empire Traininig Services (Szkoły i kursy)
Kursy i szkolenia na maszyny budowlane - Koparki,...
JK Advice Centre (Doradztwo)
Coronovirus - straciles prace? Nie masz na czynsz, rate...
Philips Philips
Sklep internetowy Philips oferuje produkty z zakresu...
Tesco Mobile Phone Shop Tesco Mobile Phone Shop
Odwiedź Sklep Tesco Mobile Phone Shop i sprawdź...