sobota, 13 lipca 2024
Portal Informacyjny w UK, Wielkiej Brytanii | Polish Community Online in the United Kingdom

r e k l a m a  |

EKUZ / EHIC / GHIC - Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - do czego uprawniają, wniosek, formularz
Utworzony: poniedziałek, 28 lutego 2011 15:56 (Poprawiony: piątek, 21 maja 2021 11:37)
EKUZ / EHIC w UK (Szkocji, Anglii) - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - do czego uprawnia, wniosek, formularz EKUZ uprawnia do korzystania w stanach nagłych z opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz EFTA. Zobacz kto ma prawo do ubezpieczenia, jak otrzymać kartę, formularz do złożenia...

 • Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?
 • Kto ma prawo do EKUZ / EHIC wydawanej przez NFZ
 • W jakim celu wydawana jest GHIC?
 • Jak złożyć wniosek o GHIC? - formularz
 • Do czego uprawnia GHIC?
 • Dostęp do darmowej opieki zdrowotnej dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii na stałe
 • Dostęp do darmowej opieki zdrowotnej dla Polaków odwiedzających Wielką Brytanię

r e k l a m a
Co to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?
Zobacz także:
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ (ang. European Health Insurance Card, EHIC) uprawnia do korzystania w stanach nagłych z opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Ubezpieczony może skorzystać ze świadczeń medycznych w oparciu o EKUZ, w sytuacji nastąpienia nagłego pogorszenia stanu zdrowia, tak by nie musiał - w związku z koniecznością leczenia - przerywać pobytu w państwie członkowskim. EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych (z wyjątkiem tzw. kosztów własnych pacjenta, o ile zostały przewidziane w ustawodawstwie państwa pobytu).

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi z zakresu koordynacji systemów ochrony zdrowia w poszczególnych państwach członkowskich UE i EOG, EKUZ może zostać wydana wyłącznie tym osobom, które posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawodawstwem jednego z państw UE/EOG.
r e k l a m a


Ważność tego dokumentu wygasa zawsze z chwilą utraty tego uprawnienia. W odniesieniu do Polski oznacza to, że EKUZ może być wydana osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia i zachowuje ważność do momentu określonego w niej, jako data końcowa ważności karty, chyba że w czasie, w którym była ważna, posiadacz karty utracił status osoby ubezpieczonej w NFZ. W takiej sytuacji EKUZ traci ważność w tym samym dniu, co utrata statusu osoby ubezpieczonej w Funduszu.

Jednak w związku z tym, że Wielka Brytania nie jest już dłużej członkiem Unii Europejskiej, karta EKUZ/EHIC nie będzie już więcej obowiązywać. Można z niej korzystać do czasu, aż straci ona swoją ważność. Od tej pory Polacy żyjący w Wielkiej Brytanii będą mieli dostęp do darmowej opieki zdrowotnej na Wyspach, o ile będą uznawani za rezydentów brytyjskich, czyli na stałe mieszkają na Wyspach, co mogą potwierdzić. Nowa karta GHIC (Globalna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, Global Health Insurance Card) potrzebna będzie natomiast Polakom, którzy są ubezpieczeni na Wyspach, a potrzebują leczenia w Polsce.
Kto ma prawo do EKUZ / EHIC wydawanej przez NFZ
EKUZ oraz Certyfikat wystawiane są zasadniczo dla trzech kategorii podmiotów, tj. dla:
 • Osób ubezpieczonych w NFZ;
 • Osób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj.:
  • osób objętych decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,
  • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP;
  • nieubezpieczonych osób posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia;
 • Osób uprawnionych na zasadach określonych przepisami o koordynacji - tj. osób ubezpieczonych w krajach EFTA i zamieszkujących na terytorium RP, z zarejestrowanym formularzem E109 lub E121.

Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny, otrzymuje własną Kartę. A zatem, gdy np. na wakacje wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, w tym dzieci, powinien zaopatrzyć się w EKUZ.
W jakim celu wydawana jest GHIC?
Globalna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest osobom żyjącym w Wielkiej Brytanii i podróżującym do krajów Unii Europejskiej. Mogą ją otrzymać Polacy, którzy w Zjednoczonym Królestwie żyli przed 1 stycznia 2021 roku.

Jak podaje NFZ, od 1 stycznia 2021 r. prawo do korzystania z opieki zdrowotnej przysługuje osobom ubezpieczonym w Zjednoczonym Królestwie wyłącznie na zasadach uregulowanych w umowie o wyjściu z UE i umowie o handlu i współpracy podpisanych między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Aby potwierdzić swoje prawo do leczenia w Polsce, osoba uprawniona powinna legitymować się jednym z wymienionych dokumentów.

I. Globalna Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (GHIC) - 11 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo wprowadziło Globalną Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (GHIC). Karta jest wydawana osobom, które mają prawo do niezbędnej opieki zdrowotnej na mocy umowy o handlu i współpracy i powinna być akceptowana przez polskich świadczeniodawców.

II. Karta GHIC dla mieszkańców Zjednoczonego Królestwa - nowa karta GHIC ma czerwono-białe-niebieskie tło, które nawiązuje do flagi brytyjskiej, oraz hologram zabezpieczający w formie flagi brytyjskiej w prawym górnym rogu. Ma taką samą strukturę i pola informacyjne jak obecna brytyjska karta EKUZ, dzięki czemu będzie łatwa do rozpoznania.
Jak złożyć wniosek o GHIC? - formularz
O kartę można aplikować na stronie:

Do aplikowanie potrzebne są:
 • pełne imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • data urodzenia
 • numer National Insurance (w Anglii i Walii)
 • numer CHI (w Szkocji)
 • numer Health and Care (w Irlandii Północnej)

Do czego uprawnia GHIC?
GHIC uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w państwach Unii Europejskiej, jednak takie zabiegi jak dializy czy chemioterapia będą musiały być zaaranżowane z wyprzedzeniem, by upewnić się, że będą dostępne w momencie przybycia danego pacjenta do wybranego kraju. Karta nie jest ważna w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii.

Rząd brytyjski przypomina, że karta GHIC nie może zastępować ubezpieczeń podróżnych.
r e k l a m a

Dostęp do darmowej opieki zdrowotnej dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii na stałe
Osoby, które na Wyspach żyły już przed 31 grudnia 2020 roku, muszą zaaplikować o status osoby osiedlonej.

Zgodnie z zasadami brytyjskiej służby zdrowia, NHS, większość usług medycznych jest całkowicie darmowa dla osób na co dzień mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii. To znaczy, że takie osoby muszą żyć na Wyspach na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem oraz posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające legalny pobyt (np. status osoby osiedlonej).

Jeśli dopiero chcesz przybyć do Wielkiej Brytanii, to powinieneś upewnić się, że otrzymałeś odpowiednią wizę lub pozwolenie, a także zapłacić w trakcie aplikowania o wizę imigracyjną opłatę zdrowotną (immigration health surcharge).
Dostęp do darmowej opieki zdrowotnej dla Polaków odwiedzających Wielką Brytanię
Polacy, którzy przylatują do Wielkiej Brytanii tylko na pewien czas, w celach turystycznych, bądź w celu odwiedzin u rodziny, mogą korzystać z darmowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej ważnej karty EKUZ / EHIC, wydanej przez organy polskie. Jeżeli takiej karty nie posiadasz, możesz zostać obarczony kosztami usług NHS, wyliczanymi jako 150% podstawowej ceny za dany zabieg/usługę medyczną.

Czytaj więcej na ten temat:
Czytaj także:

POLEMI.co.uk / Źródło: www.nfz.gov.pl

Linki sponsorowane
Dołącz do POLEMI na facebooku i BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

 

PASAŻ POLEMI - OFERTY SPECJALNE


Sami Swoi
Szukasz certyfikowanej firmy, laureata prestiżowej nagrody...

Express Bus
EXPRESS BUS Podkarpacie to firma transportowa z wieloletnią...
alt
Vesa Beauty
Sklep internetowy z polskimi kosmetykami naturalnymi, zdrową...

Kursy na wózki widłowe
Kursy dla osób początkujących/doświadczonych jak i z polskimi...

Pozostałe oferty

RatesToGo RatesToGo
Szukasz taniego noclegu? rezerwuj do 28 dni wcześniej z...
Furniture4less (Meble i wyposażenie)
W naszym sklepie Furniture4Less.eu znajdziesz dokładnie...
Higher Nature Higher Nature
Higher Nature jest znaną brytyjską marką specjalizującą...
Best Western Best Western
Best Western to renomowana sieć hoteli zlokalizowanych...